Wanneer je als ontwikkelaar werkzaam bent in de vastgoedsector, kan het aanvragen van de juiste financiering via traditionele kredietverstrekkers soms meer tijd in beslag nemen dan je voorheen voorzien had. Vaak stellen banken specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen, alvorens een kredietverstrekking wordt goedgekeurd, iets waar je als ondernemer soms niet op kunt wachten, als je een goed project voorbij ziet komen.

Aangezien je als ontwikkelaar geen mooie kans aan je voorbij wilt laten gaan, is het handig wanneer je je bewust bent van aanvullende mogelijkheden om projecten te financieren. Zonder dat je je zorgen hoeft te maken over allerlei bijkomende voorwaarden, voordat een financiering voor een project wordt goedgekeurd.

Het komt voor dat je krediet nodig hebt, terwijl de bank niet wil financieren

Zeker wanneer je als vastgoedbelegger aan het werk bent, kan het voorkomen dat er zich bepaalde buitenkansen presenteren, waar je binnen korte tijd een financiering voor rond dient te krijgen. Het investeren in een bouwproject kan natuurlijk financiële voordelen opleveren, maar ondanks bepaalde winstverwachtingen, dien je eventuele risico’s natuurlijk niet uit het oog te verliezen.

Als een ontwikkelaar geïnteresseerd is in een belegging, dan wordt vaak een keuze gemaakt tussen het financieren met een overbrugging of het financieren van de ontwikkeling. Wanneer je kiest voor een financiering voor een overbruggingsperiode, zijn er financieringen beschikbaar voor een looptijd van maximaal drie jaar. Dit soort financieringen worden vaak gebruikt voor transformaties, overbruggingen en de aan- of doorverkoop van vastgoed. De maximale looptijd bedraagt hierbij vaak drie jaar. Dit is de zogenaamde overbruggingsfinanciering.

Jouw ervaring kan een rol spelen

Wanneer je als ervaren ontwikkelaar op zoek bent naar een specifieke projectfinanciering, kun je beter kiezen voor de financiering die hiervoor is bedoeld. Hierbij is er vaak sprake van een hogere rente en een lagere aflossing, zodat je de nodige betalingen over jouw termijn kunt verdelen. Met name projectontwikkelaars maken hier gebruik van, om projecten te kunnen financieren. 

Natuurlijk is beleggen op de vastgoedmarkt of het investeren in specifieke ontwikkelings- en bouwprojecten niet geheel zonder risico. Daarom dien je er rekening mee te houden dat er de nodige voorwaarden zullen gelden, alvorens een financiering wordt toegekend. Houd er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat er aanvullende documentatie vereist wordt, zoals een trackrecord met betrekking tot eerdere investeringen.

Als je aan de voorwaarden voldoet, is financiering van een project haalbaar

Wanneer alle vereiste documentatie aan de voorwaarden voldoen, zal er echter weinig in de weg staan om je van de benodigde financiering te voorzien. Wanneer het lastig is om de financiering van bepaalde projecten rond te krijgen, biedt Benkey.nl gelukkig verschillende mogelijkheden die je in staat stellen om projecten op gedegen wijze te financieren!