De belastingaangifte over 2023 hoeft pas over iets minder dan een jaar binnen te zijn, maar toch is het zinvol al te kijken naar de huidige regels met betrekking tot bouwrente. In het koopproces zijn 3 fases te onderscheiden en in elk van die fases gelden verschillende regels voor het omgaan met de betaalde rente.

Wat is eigenlijk bouwrente?

Bouwrente is rente die betaald wordt aan de bouwer (aannemer of projectontwikkelaar) en in een latere fase aan de hypotheekverstrekker van de nieuwbouwwoning. In het proces van aankoop en bouw van een woning zijn er 4 vormen van rente:

1.Financieringsrente

Dit is de rente die de koper betaalt aan de aannemer. Vrijwel nooit koopt een koper een woning op dezelfde dag dat de aannemer met het project start. De financieringsvergoeding is in feite het renteverlies van de aannemer. Een voorbeeld: de aannemer kocht de grond op 1 januari 2023, de koper sloot de koop-/aannemingsovereenkomst op 1 maart. Voor deze 2 maanden vergoedt de koper het renteverlies dat de aannemer in die 2 maanden had. Dit bedrag is onderdeel van de koopsom. Deze rente is niet aftrekbaar.

2.Uitstelrente

Dit is de rente die een koper betaalt aan de aannemer vanaf het moment dat de koop/aannemingsovereenkomst is gesloten, maar de koopakte nog niet bij de notaris is gepasseerd. Deze rente is vaak apart opgenomen in de koop/aannemingsovereenkomst en is inbegrepen in de koopsom. Deze rente is wel aftrekbaar.

3.Hypotheekrente tijdens de bouw

Dit is de rente die betaald wordt aan de hypotheekverstrekker nadat de akte bij de notaris is gepasseerd. Dit is de fase in de bouw waarin de koper inmiddels eigenaar is geworden. Op de woning is inmiddels een hypotheek gevestigd en dus wordt er rente betaald aan de hypotheekverstrekker. Deze rente is wel aftrekbaar: nadat het huis klaar is loopt dit uiteraard gewoon door zolang de hypotheek niet is terugbetaald.

4.Financiering van bouwrente

Nadat de koopakte bij de notaris is gepasseerd wordt er rente betaald aan de hypotheekverstrekker. In dat nieuwe huis kan nog niet gewoond worden. Tegelijkertijd betaalt de koper woonlasten voor zijn oude woning (huur of hypotheek). Daarom bieden de meeste hypotheekverstrekkers de kans om deze dubbele lasten te financieren. De rente over deze financiering is wel aftrekbaar. Voor de belastingaangifte over 2023 is het een tip de bedragen van de verschillende soorten rente onder elkaar te zetten om zo overzicht te krijgen wat de rentebedragen zijn voor iedere rentesoort. Hiermee wordt duidelijk welke bedragen bij elkaar mogen worden opgeteld om als aftrekbare rente in de aangifte van 2023 te verwerken.