Na jaren van stijgende werkloosheid in Nederland is er sinds vorig jaar een andere trend zichtbaar. Vorig jaar was er al sprake van een tekort aan IT-mensen, nog maar een paar weken geleden werd al een tekort aan basisschoolleraren aangekaart en nu blijkt ook in de bouwsector een personeelstekort te zijn ontstaan. Volgens de laatste cijfers van het UWV zal het aantal vacatures in de bouw in 2018 oplopen van 32.000 naar 35.000. Dit aantal is al sinds 2008 niet meer zo hoog geweest en was tijdens het dieptepunt in 2013 zelfs slechts 20.000.

Tekorten binnen diverse functiegroepen

Zoals je op deze site met vacatures ziet, is er grote vraag naar mensen binnen diverse functiegroepen in de sector. De UWV maakte een top tien met grootst aantal vacatures in de bouw, waaruit blijkt dat de timmerman nog het meest gevraagd wordt. Deze wordt gevolgd door installateurs en schilders, maar er is ook veel vraag naar werkvoorbereider-calculators en commerciële medewerkers.

Oorzaken van het tekort aan vakmensen

Er zijn een aantal oorzaken te noemen van het ontstane personeelstekort. Door de economische crises heeft ook de woningmarkt een flinke tik gekregen, wat resulteerde in aanzienlijk minder nieuwbouw van zowel huur- als koopwoningen. Bouwbedrijven gingen failliet of hadden minder mensen nodig, waardoor 20 procent van de bouwvakkers ontslagen is. In 2010 bijvoorbeeld melden zich al 30.000 vakmannen voor een WW-uitkering. Door de toegenomen krapte moeten er nu veel zowel huur- als koophuizen gebouwd worden (zo zijn er in maart dit jaar 56 procent meer nieuwbouwvergunningen afgegeven dan een jaar eerder), en durven en kunnen mensen weer investeren in een woning.

Dit niet zo florissante toekomstbeeld heeft ervoor gezorgd dat er minder leerlingen instroomden. Tussen 2011 en 2016 betrof het 38 procent minder MBO-leerlingen Bouw en infra, en zelfs 53 procent minder BBL-leerlingen. Ook speelt mee dat door de goedkopere vervolgopleidingen intussen bijna de helft van MBO-leerlingen na een praktijkopleiding doorstroomt.

Door de te lage instroom van jongeren en een leegloop tijdens de crises zijn er nu terwijl de bouw weer groeit tienduizenden vacatures. Wat ook niet meehelpt is dat er intussen ook al krapte is ontstaan in andere sectoren zoals transport en techniek, met vacatures die overlappen met functies in de bouw.

Vergrijzing in de bouw

Bijna in alle sectoren is er sprake van vergrijzing, zo ook in de bouw. Het overgrote deel van de medewerkers is tussen de 25 en 45 jaar oud. Zorgwekkend is dat slechts acht procent van de mensen in de bouw een leeftijd heeft tussen de 15 en 25 jaar, dat zeven procent lager is dan het landelijk gemiddelde.