Als je je huis laat of gaat verbouwen ga je ervan uit dat alles gladjes zal verlopen. Of niet? Bij verbouwingen kan best wat misgaan. Niet alleen zijn er tegenslagen qua tijdsplanning, er kan ook onverhoopt schade ontstaan. Hierom zijn woonverzekeringen handig. We zetten op een rij waar je aan moet denken en welke verzekeringen je kunnen helpen als er schade ontstaat tijdens de verbouwing.

Beperkt verzekerd met opstalverzekering?
Het is verstandig om de polis en de voorwaarden van je opstalverzekering nog eens na te lezen en eventueel te bespreken met je verzekeringsagent. Het zou namelijk goed kunnen dat deze verzekering schades die zijn ontstaan tijdens een verbouwing slechts beperkt of niet dekt.

Huis in onbewoonde staat
Wat een belangrijke rol speelt bij de vergoeding vanuit de verzekering, is of de woning onbewoond is op het moment van het ontstaan van schade. In die woonstaat zijn namelijk alleen schade door brand, storm, blikseminslag en  ontploffing verzekerd. Dit betekent dat schade door vandalisme, diefstal en inbraak niet wordt gedekt. Evenals ruitschade en waterschade. Kan je tijdens de verbouwing in je huis blijven wonen, dan zal de opstalverzekering waarschijnlijk normaal doorlopen. Het is wel verstandig om dit uit te zoeken. Vraag dit dus na bij de verzekeraar.

Gevolgschade
Er is een verschil tussen schade en gevolgschade. Als bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden een waterleiding wordt geraakt is dat schade. Als daardoor je nieuwe parketvloer wordt beschadigd is dat gevolgschade. In sommige gevallen is de (eerst ontstane) schade niet, maar de gevolgschade wel verzekerd.

Verzekering aannemer
Voordat je gaat verbouwen is het verstandig om te checken of de aannemer met wie je in zee wil gaan een CAR-verzekering heeft. Deze Construction All Risks-verzekering dekt alle schade die de aannemer tijdens de periode van verbouwing veroorzaakt, niet alleen aan jouw huis maar ook aan dat van de buren.

Verbouwing door vrienden
Fijn als je vrienden hebt die jouw verbouwing kunnen uitvoeren. Vraag hen wel om te checken of ze een aansprakelijkheidsverzekering hebben en of deze schade die ontstaat door hun werkzaamheden vergoedt. In het verlengde hiervan: mocht je zelf gaan helpen bij een verbouwing, controleer dan de dekking van jouw eigen aansprakelijkheidsverzekering voor het geval dat jijzelf schade veroorzaakt.

Nulmeting
Eventueel kun je voordat de verbouwing start een nulmeting laten doen. Dit houdt in dat de bouwtechnische waarde van je woning (en die van de buren) wordt bepaald. In geval van discussie met de aannemer kan op die manier worden aangetoond dat er schade is veroorzaakt.

Rechtsbijstandverzekering
Mocht de communicatie over ontstane schade niet naar wens verlopen of zelfs uitlopen in een juridisch gevecht, dan kan dit een enorme extra kostenpost opleveren. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, dan ben je tegen deze kosten verzekerd, sterker nog: juristen van de rechtsbijstandverzekering adviseren jou en staan je bij.
Als je een dergelijke verzekering nog niet hebt is het raadzaam deze ruim voor de start van de verbouwing te regelen, ook omdat deze verzekeraars vaak een wachttijd van een paar maanden hanteren. Dit kan betekenen dat je die eerste maanden nog geen aanspraak kunt maken op deze verzekering.

Opstalverzekering aanpassen na verbouwing
Vergeet niet dat de waarde van je huis stijgt door een verbouwing. Daarmee wordt dus ook de herbouwwaarde hoger. Voorkom onderverzekering en pas dus op tijd de verzekerde waarde aan. Het is aan te raden om de voorgenomen verbouwing al van tevoren te bespreken met de verzekeringsmaatschappij, via de tussenpersoon. Dan kan die er zorg voor dragen dat de hogere waarde direct verzekerd is.