Veiligheid bij bedrijfspanden is al jarenlang een hot item. Ongevallen zijn uiteraard voor zowel werkgever als werknemer erg vervelend. Naast het feit dat dit veel geld kost zijn met name de persoonlijke ongevallen een doorn in het oog voor veel bedrijven.

Verkeersregels op bedrijfsterreinen

Bedrijfsterreinen zijn privéterrein en dus gelden hier niet de normale verkeersregels. Echter is er vaak erg veel verkeer en bezigheid op deze terreinen. Veel laad en loswerk, grote hijskranen, heftrucks en dergelijke. Dit verkeer moet uiteraard ook in goede banen geleid worden om ongelukken te voorkomen. Hierdoor is het zeer belangrijk dat verkeerstechnieken bij een bedrijfspand worden toegepast.

Allereest zal de huidige situatie in kaart gebracht moeten worden. Wat is er al aan verkeersinstallaties aanwezig en waar liggen mogelijke verbeterpunten. Uiteindelijk zal een compleet plan ervoor zorgen dat de traffic op een bedrijventerrein word gereguleerd.

Mogelijke oplossingen zijn:

– Verzinkbare palen
– Verkeersdrempel
– Slagbomen
– Wegmarkeringen
– Camera’s
– Signalering
– Terreinblokker
– Verkeerslichten

Al deze oplossingen moeten ervoor zorgen dat het verkeer op een bedrijventerrein geregeld wordt. Er kunnen wachtplekken komen om het aantal traffic te reguleren. Middels camera’s en kentekenherkenning kunnen auto’s worden gevolgd en weet je altijd wie zich waar bevindt. Voor het maken van een dergelijk plan en de benodigde materialen kunt u terecht bij verkeerstechniek van Erdi.nl.

CMSE Systeem

De informatie kan worden getracked via een zogenaamd CMSE systeem. Dit Centraal Management Systeem is een compleet systeem om alle beweegbare afsluitingen als palen en slagbomen te kunnen bedienen en monitoren. Op deze manier kan vanuit een centrale post het verkeer geregeld worden op een bedrijventerrein, de veiligheid wordt verhoogd en uiteindelijk zal dit ook de productiviteit ten goede komen.

Verantwoord ondernemen

Nieuw in de verkeersveiligheid zijn de fietspaden. Bij meer en meer grote bedrijven staat verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Een onderdeel van het groen ondernemen is dan ook het terugdringen van het gebruik van auto’s en de uitstoot van koolmonoxide. Een logische eerste stap is dat werknemers op een bedrijventerrein zich verplaatsen met behulp van een fiets. Naast speciale fietspaden moet ook de rest van de infrastructuur hier op aangepast worden. Denk aan fietsenstallingen en eventuele oplaadpunten voor elektrische fietsen.