Een brandwacht huren kan om verschillende redenen verstandig zijn, voornamelijk als er een evenement wordt georganiseerd waarbij er sprake is van een verhoogd brandgevaar risico. Het is niet altijd even makkelijk om de juiste brandwacht te kiezen, maar wat is nou precies het verschil tussen een rijksgediplomeerde brandwacht en een industriële brandwacht en hoe maak je een geschikte keuze? Je komt het allemaal te weten door hieronder te lezen.

Een rijksgediplomeerde brandwacht

Een rijksgediplomeerde brandwacht is een brandwacht die door de overheid is opgeleid. Hierbij is sprake van een intensieve training op gebied van brandbestrijding, hulpverlening en incidenten met gevaarlijke stoffen. Ga je een brandwacht huren, dan kan je uitgaan dat een rijksgediplomeerde brandwacht beschikt over vrij veel ervaring aangezien de brandwacht tijdens de opleiding al veel praktijkervaring op heeft gedaan bij bijvoorbeeld een brandweerkorps.

De taken van een rijksgediplomeerde brandwacht

De taken een rijksgediplomeerde brandwacht hebben vooral betrekking op het houden van toezicht bij werkzaamheden waarbij sprake is van hoge brandgevaarlijke risico’s, maar ook zaken zoals de controle van vergunningen, het controleren van procedures, het controleren van persoonlijke beschermingsmiddelen en het houden van toezicht op de veiligheid van de werknemers.

Wanneer zet je een rijksgediplomeerde brandwacht in?

Een rijksgediplomeerde brandwacht is in te zetten in bepaalde situaties, waaronder bijvoorbeeld:

  • Scheepswerven
  • Werkzaamheden in omgeving met veel risico’s
  • Het uitvoeren van onderhoud
  • Als er sprake is van brandgevaarlijke situaties in publieke ruimten
  • Voor toezicht bij evenementen
  • Als de brandmeldcentrale of blusinstallatie uitvalt

Een industriële brandwacht

Een Industriële brandwacht kan worden omschreven als een brandwacht die een cursus heeft gevolgd, maar niet over de specifieke informatie beschikt die een rijksgediplomeerde brandwacht heeft. Een industriële brandwacht heeft bijvoorbeeld geen ervaring bij een brandweerkorps opgedaan maar is getraind in het houden van toezicht als er sprake is van risicovolle objecten en projecten met een verhoogd brandrisico. Daarnaast verricht de industriële brandwacht ook gasmetingen, bedrijfshulpverlening en handelen bij noodsituaties.

De taken van een industriële brandwacht

De industriële brandwacht heeft een aantal taken, waaronder het houden van toezicht op de veiligheid. Ook het verrichten van gasmetingen, het inspecteren van blusmiddelen, brandpreventie, het controleren van de bereikbaarheid van vluchtroutes en hulpverlening bij noodsituaties behoort tot de belangrijkste taken van een industriële brandwacht.

Wanneer zet je een industriële brandwacht in?

Een industriële brandwacht zet je in als er sprake is van onderhoudswerkzaamheden, maar ook bij werkzaamheden in de industrie. Denk bijvoorbeeld aan heetwerkzaamheden en brandbestrijding als het gaat om slijpwerkzaamheden en laswerkzaamheden. Je kunt een industriële brandwacht ook inzetten als er werkzaamheden worden verricht in een volledig besloten ruimte.

De juiste brandwacht kiezen

Heb je de diensten van een brandwacht nodig? Dan is het natuurlijk belangrijk dat je kiest voor de juiste brandwacht. Ga je binnenkort een brandwacht huren, bepaal dan eerst goed wat de verschillende werkzaamheden zijn die uitgevoerd moeten worden zodat je aan de hand daarvan een wel geïnformeerde keuze kunt maken.

Wil je een brandwacht huren, dan is het verstandig om eerst na te gaan wat de specifieke werkzaamheden zijn. Nadat je hebt bepaald in hoeverre je een industriële of een rijksgediplomeerde brandwacht nodig hebt, is het nog slim om eerst meerdere offertes op te vragen zodat je een goede vergelijking kunt maken. Door middel van een vergelijking kan je flink op de kosten besparen.