Een van de belangrijkste wereldwijde trends die we de afgelopen 50 jaar hebben gezien, is de gestage verschuiving van mensen die van plattelandsgemeenschappen naar stedelijke gebieden verhuizen. Wereldwijd trekken mensen massaal van het platteland naar de stadscentra. De Verenigde Naties schatten zelfs dat in 2050 meer dan twee derde van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal wonen. Dit vraagt om een andre aanpak wat betreft het ontwerp van de openbare ruimte, zoals het gebruik van straatmeubilair daarin.

We kennen de belangrijkste oorzaak van deze trend: steden bieden doorgaans meer economische en sociale vrijheden dan landelijke gebieden. Maar wat zijn de gevolgen hiervan? Een proces van snelle stadsontwikkeling bijvoorbeeld. Hoe meer mensen, hoe meer stedelijke infrastructuur nodig is om het dagelijkse leven van stedelingen te ondersteunen. Tegenwoordig wil men dat ook nog eens zo duurzaam en groen mogelijk doen, waardoor makers van straatmeubilair, zoals Erdi, handig op in springen.

Elementen om een ​​binnenstad meer als een sociale gemeenschap te laten voelen

Terwijl we doorgaan met het uitbreiden van onze steden, beseffen we het belang van stedelijke open ruimten meer dan ooit. Dit zijn namelijk zo’n beetje de belangrijkste elementen om een ​​binnenstad meer als een sociale gemeenschap te laten voelen. Dus wanneer men een park plant in het centrum van een stad, ontwerpt men altijd met een strategische open ruimte in gedachten. 

Een goed verhaal kan verbindingen leggen tussen een plaats en zijn gebruikers en een goede openbare ruimte doet dit. Zo richt het ontwerp zich op het vertellen van een verhaal dat resoneert met de gemeenschap die er woont en hen bindt aan een stedelijk centrum met een unieke identiteit. In het kader van het in kaart brengen van stedelijke plekken en het ontwerpen van ruimtes die de gebruikers aanspreken, kan het verhaal vele vormen aannemen, helemaal afhankelijk van de wensen en het uiteindelijke ontwerp.

Zo kan men dit verhaal vanuit een historisch perspectief vertellen, waarbij de inrichting is gebaseerd op de geschiedenis van die plek. Een knipoog naar de geschiedenis kan mensen in het gebied meer doen thuis voelen, maar ook lokale tradities en erfgoed behouden of juist weer terug laten komen.

Voordat men begint met het plannen van een stedelijke open ruimte, is het van cruciaal belang dat daarom de omliggende gemeenschap geraadpleegd wordt en er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de geschiedenis. Elke stad heeft andere wensen en behoeften. Elke stad heeft zijn eigen set van voorwaarden en uitdagingen. Dat is de reden waarom een ​​nieuwe stedelijke ruimte ontwerpen belangrijk is: mensen moeten zich er thuis voelen en dus moet gezocht worden naar het verhaal dat past bij die ruimte. Dat kan dus de geschiedenis zijn, maar ook een totaal andere invalshoek!