‘Vele handen maken licht werk’, zo luidt het aloude spreekwoord. En deze volkswijsheid gaat ook op voor zonnestroominstallaties: door de handen ineen te slaan, is het veel eerder mogelijk om zo’n installatie te bekostigen. De risico’s worden verspreid, de kosten worden gedeeld. Welkom in de wereld van energiecoöperaties

‘Vele handen maken licht werk’, zo luidt het oude spreekwoord. Deze volkswijsheid gaat ook op voor zonnestroominstallaties. Door de handen ineen te slaan, is het veel eerder mogelijk om zo’n installatie te bekostigen. De risico’s worden verspreid en de kosten gedeeld. Welkom in de wereld van energiecoöperaties.

Wat is een energiecoöperatie?

Energiecoöperaties ontstaan vaak vanuit een lokaal initiatief. De initiatiefnemers dromen van het produceren van groene stroom, maar zijn door gebrekkige ruimte of te weinig kapitaal hier niet toe in staat. Door met buurtbewoners of -bedrijven samen een vereniging op te richten, kan de ruimte én het kapitaal voor de installatie wel worden gevonden. Met een energiecoöperatie wordt namelijk een nieuw rechtspersoon in het leven geroepen: een vereniging met haar eigen statuten, bestuur, leden en vergaderingen. Ieder lid heeft zijn eigen aandeel, afhankelijk van het bedrag dat hij of zij geïnvesteerd heeft. De vereniging is daarmee de wettelijke eigenaar van de installatie, zodat de leden van de vereniging niet wettelijk aansprakelijk zijn voor de installatie. Duurzaam zonder risico, dus!

Energiecoöperaties ontstaan vaak vanuit een lokaal initiatief. De initiatiefnemers dromen van het produceren van groene stroom, maar door gebrek aan ruimte of te weinig kapitaal hier niet toe in staat. Door samen met buurtbewoners of bedrijven een vereniging op te richten, kunnen ruimte en kapitaal wel worden gevonden. Met een energiecoöperatie roep je namelijk een nieuw rechtspersoon in het leven. Dit is een vereniging met haar eigen statuten, bestuur, leden en vergaderingen. Ieder lid heeft een eigen aandeel, afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag. De vereniging is daarmee de wettelijke eigenaar van de installatie, niet de individuele leden. Duurzaam zonder risico. 

Hoe werkt een energiecoöperatie?

Zoals gezegd, investeert ieder lid van de coöperatie in de installatie. Deze investering kan per persoon verschillen. Het bedrag dat ingelegd wordt, wordt vaak gekoppeld aan het aantal zonnepanelen. Zo kan een certificaat van €2000,- gelijk staan aan acht zonnepanelen. Normaal gesproken staat deze investering open voor inwoners van de zogenaamde ‘postcoderoosgemeenten’. Naast de gemeente waar de zonnestroominstallatie gerealiseerd wordt, zijn dit ook alle direct aangrenzende gemeenten (zie Figuur 1). 

Zoals gezegd, investeert ieder lid van de coöperatie in de installatie. Deze investering kan per persoon verschillen. Het bedrag dat ingelegd wordt, is vaak gekoppeld aan het aantal zonnepanelen. Zo kan een certificaat van €2000,- gelijk staan aan acht zonnepanelen. Normaal gesproken staat deze investering open voor inwoners van de zogenaamde ‘postcoderoosgemeenten’. Naast de gemeente, waar de zonnestroominstallatie wordt gerealiseerd, zijn dit ook alle direct aangrenzende gemeenten (zie Figuur 1). 

Figuur 1: Voorbeeld van postcoderoosgemeenten

Hoe verdien je een aan energiecoöperatie?

Het geld dat je investeert in een energiecoöperatie is geen weggegooid geld. De stroom die de installatie opwekt, wordt namelijk verkocht aan energieleveranciers. Het opgebrachte geld wordt onder de leden van de coöperatie verdeeld: hoe meer certificaten je hebt, hoe meer geld je krijgt. Daarnaast krijgen certificaathouders korting op hun eigen energierekening, zodat er sprake is van twee geldstromen: verdiensten van de coöperatie en subsidie van de overheid. Vanaf 1 april 2021 is deze regeling verleden tijd en komt er één geldstroom: alle certificaathouders krijgen subsidie vanuit de energiecoöperatie. 

Het geld dat je investeert in een energiecoöperatie is geen weggegooid geld. De stroom die de installatie opwekt, wordt namelijk verkocht aan energieleveranciers. Het opgebrachte geld wordt onder de leden van de coöperatie verdeeld. Hoe meer certificaten je hebt, hoe meer geld je ontvangt. Ook krijgen certificaathouders korting op hun eigen energierekening. Zo was er sprake van twee geldstromen: verdiensten van de coöperatie en subsidie van de overheid. Sinds 1 april 2021 is deze regeling verleden tijd. Er is nog maar één geldstroom: alle certificaathouders krijgen subsidie vanuit de energiecoöperatie.

Bij Zonnestroom Nederland helpen we energiecoöperaties al jaren bij het realiseren van hun zonnestroominstallaties. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Vraag dan gerust vrijblijvend een adviesrapport op maat aan.