Nederland wordt steeds duurzamer. Volgens de doelstellingen van de overheid moeten Nederland in 2020 20 % van de alle energie opwekken via duurzame energie. Verschillende organisaties zoals “schoongenoegvankernenergie” en “echte-energie” proberen de overheid hiermee te helpen.  Maar waarmee wordt duurzame energie opgewekt?

Waarmee wordt duurzame energie opgewekt? Enkele voorbeelden

Duurzame stroom, ook wel groene stroom genoemd wordt opgewekt in een centrale en gewonnen uit fossiele brandstoffen. De stroom die uit het stopcontact komt, verschilt niet van vroeger, maar het verschil zit hem in de manier van opwekken. We kennen verschillende soorten van duurzame energie. Op ‘schoongenoegvankernenergie’  en echteenergie.nl kan je meer informatie vinden over duurzame energie. Hieronder zullen er een aantal nader toegelicht worden.

Windenergie

Windenergie is een vorm van duurzame energie. Het komt uit een bron die nooit op zal raken en is daarnaast ook schoon. Een nadeel van windenergie is dat je vaak geen windmolen in je tuin kwijt kan. Windmolens wekken stroom op zonder dat zij het klimaat belasten, zonder de lucht te vervuilen. Een windmolen heeft een levensduur van ongeveer 20 jaar en produceert tot wel 80 keer zoveel energie als dat nodig is geweest om de windmolen te bouwen. Bij het opwekken van de stroom komt geen co2 vrij, maar tijdens de bouw van de windmolen wel. In het jaar 2016 wekten alle windmolens bij elkaar zo een 7 procent van de totale elektriciteit in Nederland op.

Zonne-energie

Ook zonne-energie is een vorm van duurzame energie die nooit opraakt. Zonne-energie kan je ook gemakkelijk zelf thuis gebruiken. Doormiddel van zonnepanelen of een zonneboiler kan je thuis duurzame energie opwekken middels de zon. Ook zie je vaak zonnepanelenparken. Dit is vooral in het buitenland erg populair. Als je in bijvoorbeeld Duitsland of Spanje op de snelweg rijdt, zie je vaak hele zonnepanelenparken. Deze wekken dan energie op voor een heel dorp. Voor zo een heel park is wel een grote investering nodig.  

Waterkracht- Energie

Energie opwekken middels waterkracht speelt in Nederland nog geen grote rol. Gek eigenlijk, als je bedenkt hoeveel water Nederland heeft. Waterkracht-energie wordt opgewekt uit stromend water. Ook deze bron is onuitputtelijk en er ontstaan geen schadelijke stoffen bij het opwekken van de energie. Om deze redenen is ook waterkracht-energie een duurzame vorm van energie. Waterkracht-energie kent ook zo zijn nadelen. De stuwdammen kunnen namelijk de plaatselijke ecosystemen aantasten. In Nederland is slechts een paar procent van de hoeveelheid groene stroom die wordt opgewekt afkomstig van waterkracht.