Duurzaam is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke term. Het lijkt erop dat de meeste mensen ondertussen het belang hiervan zijn gaan inzien. Ook bedrijven springen hier op in, kijk maar naar de reclame van Shell, waarbij ze doen laten lijken of zij de kartrekker zijn van een duurzame toekomst. Iedereen weet dat een Shell daar eigenlijk haaks op staat, maar toch speelt ook dat bedrijf in op onze hang naar duurzaamheid. Bij de bouw van een pand valt er op het gebied van duurzaamheid een hoop te halen. Zo is de opbrengst van zonnepanelen de afgelopen jaren erg verbeterd

Bij duurzaam bouwen zijn er verschillende keuzes mogelijk op het gebied van energie, materiaal en in het gebruik. Steeds meer mensen maken gebruik van zonnepanelen en kiezen dus al voor een vorm van duurzaam bouwen, namelijk het energieaspect. Uiteraard is dit een belangrijk aspect, waarover een zonnepanelen installateur je alles kan vertellen.

Houdt rekening met het materiaal gebruik

Echter is dit slechts een klein onderdeel van duurzaam bouwen. Het duurzaamheidsniveau van je woning kan flink verhoogd worden door al bij de bouw van de woning rekening te houden met het materiaalgebruik. Hierbij kies je voor duurzame materialen, zoals herbruikbare bouwmaterialen. Daarnaast kan er effectief duurzaam gebouwd worden door het regenwatersysteem los te koppelen van het rioolsysteem of kies voor een slim domotica systeem, waarbij je precies kunt invoeren hoe laat de verwarming aan en uit moet. Zo ben je nooit meer onnodig aan het stoken.

Het gebruik

Ook naar het gebruik van het gebouw wordt in dit geval goed gekeken. Het huis moet zowel verwarmd als gekoeld worden en de uitstoot van energie en CO2 door dit energieverbruik moet worden meegerekend. Geconcludeerd mag worden dat de milieueffecten over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk in het duurzaam bouwen worden meegenomen. Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor duurzaam bouwen. De één doet het vanwege de financiële voordelen terwijl een andere dit doet vanuit zijn ideologie.

Een ‚groenverklaring’

Als je een nieuwe woning wilt bouwen kan het zo zijn dat deze woning in aanmerking komt voor een groenverklaring. Alleen woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning komen hiervoor in aanmerking. Om deze groenverklaring te krijgen moet jouw woning een hoog ‘duurzaamheids-ambitieniveau’ hebben en zeer energiezuinig zijn. Hierbij mag de energieprestatiecoëfficiënt maximaal 65% zijn van de eis die geldt in het Bouwbesluit. Als er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van hout, dan dient dit duurzaam geproduceerd te zijn. Er mag uitsluitend hout worden gebruikt dat voldoet aan de criteria van de overheid (TPAC). Dit houdt in dat de hele keten gecertificeerd dient te zijn.

Houdt rekening met de regenwaterafvoer

Ook mag de regenwaterafvoer niet op het rioleringsstelsel zijn aangesloten. Het regenwater moet worden afgevoerd naar oppervlaktewater, laaggelegen terrein of naar een infiltratievoorziening. Op dit gebied kan ook een groen dak verschillende voordelen met zich meebrengen. 

Door duurzame energiebronnen in te zetten en warmte terug te winnen, neemt de energievraag en het brandstofverbruik af.

Nog even alles op een rijtje

Duurzaam bouwen is een breed begrip, hierbij wordt op dit moment vooral gekeken naar het energieaspect. Hierbij gaat het echter niet alleen om de energierekening maar ook om welke materialen er gebruikt gaan worden en hoe je de woning gebruikt.
Veel mensen kiezen ervoor om duurzaam te bouwen vanwege de financiële voordelen die hieraan kleven. Met de groenverklaring is het mogelijk om een fiks bedrag van de woning ‘groen’ gefinancierd te krijgen. Vaak betekent dit een lagere rente en -/ of belastingvoordeel.