De kosten voor het verwerken van afval rijzen de pan uit. De heffingen die bedrijven moeten betalen voor het afvoeren van hun afval worden steeds hoger. Een belangrijke oorzaak hiervoor is onzorgvuldig scheiden. Wanneer materialen niet goed gescheiden ingezameld worden, kunnen de grondstoffen ook niet eenvoudig gerecycled worden. Omdat er dan extra maatregelen genomen moeten worden om dat recyclen alsnog mogelijk te maken, stijgen de verwerkingskosten. Het is daarom ook belangrijk dat je precies weet wat je in een bouwafvalcontainer mag storten, zodat je niet achteraf voor problemen komt te staan.

Voor elk type afval een andere bak

De ene verbouwing is de andere niet. Bij elk type klus heb je te maken met andere soorten afval en die moeten natuurlijk zo goed mogelijk gescheiden worden afgevoerd. Huur je bijvoorbeeld een puincontainer, wees je er dan van bewust dat hierin alleen schoon steen- en betonpuin mag worden gestort. Het is dus niet de bedoeling dat je hierin blokken gasbeton dumpt. Evenmin mag je deze containers gebruiken voor het afvoeren van bijvoorbeeld zand of aarde. Wel kun je er gerust tegels of stukken natuursteen ingooien.

Slim scheiden is voordeliger

Je kunt natuurlijk ook een container voor gemengd afval laten plaatsen, maar dat is een stuk duurder. De reden daarvoor is vrij simpel. Wanneer je bouwafval niet direct scheidt, zal iemand het scheiden later alsnog moeten doen. Dat kost tijd en geld, terwijl jij het zonder veel moeite tijdens de klus direct gescheiden kunt houden. Dan is het natuurlijk logisch dat de meerkosten via de huurprijs van de container in rekening gebracht worden. Dat kun je dus mooi voorkomen door alles gescheiden aan te bieden.

Van oud naar nieuw

Gebruikte bouwmaterialen kunnen door ze goed te recyclen weer een nieuw leven krijgen. Dat levert op twee manieren winst op. Ten eerste verkleinen we er de afvalberg mee en ten tweede hoeven we minder nieuwe materialen te fabriceren. Van bestaand hout kan bijvoorbeeld prima spaanplaat worden gemaakt. Door het oude hout te recyclen, hoeven we minder bomen te kappen. Kunststof dat op deze manier gerecycled wordt kan nog prima verwerkt worden tot bijvoorbeeld vuilcontainers en zelfs voor bouwpuin is een nieuwe bestemming te vinden, namelijk in de wegenbouwindustrie. Kortom, door bij elke verbouwing het afval direct goed gescheiden in te leveren, ben je milieubewust bezig en het scheelt nog zorgen ook!