Houten woningen winnen steeds meer aan populariteit. Geen wonder, want een houten huis heeft veel voordelen ten opzichte van een woning van baksteen, beton en staal. Hout is een natuurlijk materiaal, het is eenvoudig te onderhouden en aanzienlijk minder milieubelastend dan een stenen woning.

We noemen vier belangrijke voordelen van een houten woning.

Hout is duurzaam

Hout is een ecologisch bouwmateriaal en is aanzienlijk minder milieubelastend dan beton of staal. Voorwaarde is wel dat je kiest voor hout uit duurzaam beheerde bossen, waarbij onder meer voor iedere gekapte boom een nieuwe boom geplant wordt in het kader van een herbebossing programma. Duurzaam hout herken je aan het keurmerk, zoals FSC of PEFC.

In de tijd dat een boom groeit, neemt hij CO2 op uit de lucht. Tijdens zijn leven en ook na de kap houdt de boom dit vast. Dat staat in schril contrast met de productie van bijvoorbeeld beton of staal, waarbij juist veel CO2 vrijkomt. Ook is er veel minder energie nodig om een houten huis te bouwen als je dit afzet tegen een stenen woning.

Hout gaat lang mee

Hout gaat, mits goed onderhouden, vaak langer mee dan een mensenleven. Kijk maar naar het gebint van een meer dan honderd jaar oude boerderij, naar houten kozijnen en vloeren. Bovendien laat hout zich makkelijk onderhouden en je kunt het steeds opnieuw overschilderen. Beschadigingen repareer je relatief eenvoudig en lukt dat niet, dan kun je het beschadigde deel vervangen.

Hout isoleert goed

Hout heeft een beter isolerend vermogen dan baksteen of beton. Zet je in de winter in een stenen huis de verwarming aan, dan nemen de bakstenen muren eerst een deel van de warmte op. Die warmte verlies je dus in de ruimte. Hout heeft minder geleidend vermogen dan steen, waardoor de binnenlucht dadelijk verwarmd wordt. Met minder energieverbruik heb je dus een warmer huis. Bovendien geven veel bewoners van een houten huis aan dat hout gevoelsmatig een warmer materiaal is, waardoor de kachel een graadje lager kan.

Houten huizen zijn gezond

Een houten huis heeft een aangenaam en stabiel woonklimaat. Hierdoor ervaren bewoners minder stress. Bovendien heeft een stabiel woonklimaat een positieve invloed op de gezondheid.

Daarnaast geven veel bewoners aan een binding te hebben met het huis. Hout is een natuurlijk product en in een houten huis wonen betekent dat je dichter bij de natuur staat. Hout wordt in de loop van de jaren ook mooier omdat de structuur en tekening steeds beter zichtbaar worden.

Laat je een houten woning plaatsen, dan is het belangrijk te kiezen voor een betrouwbaar bedrijf zoals Geldersche Woningbouw, dat ervaring heeft met houtbouw zodat je zeker weet dat je een duurzame woning laat bouwen met verantwoord hout en een zo laag mogelijke milieubelasting.