Vanaf 1 januari van dit jaar werd de BENG-berekening ingevoerd en heeft betrekking op alle nieuwbouw die wordt gerealiseerd. Dit komt er op neer dat bouwbedrijven en aannemers geen omgevingsvergunning meer krijgen als ze niet voldoen aan die zogenaamde BENG eisen. Dit kan grote consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van die bouwbedrijven en aannemers en dus leek het ons goed om eens te kijken wat die BENG regeling precies inhoudt en wat erbij komt kijken.

BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en is een vervolg op de in 1995 ingevoerde EPC

Vanaf begin dit jaar moeten alle bouwprojecten voldoen aan de BENG-eisen om een omgevingsvergunning te krijgen. Dit staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen en is een vervolg op de in 1995 ingevoerde EPC (energieprestatiecoëfficiënt). Voor alle nieuwbouw, woningbouw en utiliteit, geldt dat aanvragen van een omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan deze BENG-eisen. Voor overheidsgebouwen zelfs al vanaf 1 januari 2019. De BENG-eisen zijn gebaseerd op Europese regelgeving die voor lidstaten verplicht zijn.

Om een bouwvergunning te krijgen vanaf 2021 is het belangrijk dat bouwbedrijven en aannemers zich verdiepen in BENG

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutraal zijn, een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het Nederlandse Energieakkoord uit 2013. Na 2020 moeten in alle landen van de Europese Unie BENG-eisen gelden. BENG stelt andere ontwerpeisen aan nieuwbouw dan de EPC. Om nog een bouwvergunning te krijgen vanaf 2021 is het belangrijk dat bouwbedrijven en aannemers zich verdiepen in BENG. Voor het maken van BENG-berekeningen is er software beschikbaar van drie leveranciers, dat zijn Uniec3, BouwConnect en Vabi. 

Uit welke eisen is de BENG-regeling opgebouwd?

De BENG-regeling is opgebouwd uit een aantal factoren, die ook wel eisen worden genoemd. Deze eisen bieden een duidelijk antwoord voor opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en aannemers. Die gaan bijvoorbeeld over de maximale energiebehoefte: de eerste eis waar vanaf 2021 aan moet worden voldoen is de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te warmen en te koelen. Voor utiliteitsbouw wordt hierbij ook de energie die nodig is voor verlichting meegerekend. De totale hoeveelheid benodigde energie wordt uitgedrukt in kwH per m2. Voor woningen mag die niet meer dan 25 kWh/m2/jaar bedragen, voor utiliteitsgebouwen ligt het maximum op 50 kWh/m2/jaar. Men kan zich aan deze eisen houden door goed te kijken naar het toepassen van goede isolatie, optimale luchtdichtheid en een juiste oriëntatie van het pand.

Er wordt onder andere gekeken naar het maximaal primair energiegebruik

Ook moeten aannemers en bouwbedrijven aandacht besteden aan het maximaal primair energiegebruik. Daarmee wordt bedoeld hoeveel energie er nodig is om in de energiebehoefte van het gebouw te voorzien. Deze waarde, eveneens uitgedrukt in kWh/m2, hangt sterk samen met de installaties in het pand, zoals de verwarming en de koeling. Het gaat echter ook over warm tapwater, hulpenergie, luchtbevochtiging of -ontvochtiging en verlichting. Let op: van deze waarde kun je de hoeveelheid opgewekte energie aftrekken. Zonnepanelen helpen dus bijvoorbeeld op die manier om onder het maximum primair fossiel energiegebruik van 25 kWh/m2/jaar te blijven.

Als laatste wordt in de BENG eisen gekeken naar het minimale aandeel van hernieuwbare energie. Daarbij wordt verwacht dat er voor minstens 50 procent gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare energie, zoals biomassa, zonnepanelen en windenergie.