Als u een klus doet op hoogte staat veiligheid bovenaan. U heeft natuurlijk het goede gereedschap, maar heeft u ook aan valbeveiliging gedacht? Wettelijk gezien moet u maatregelen treffen als u werkzaamheden verricht op een hoogte van minimaal 2,5 meter. Werkzaamheden boven water of wegen zijn wettelijk gezien ook risico verhogende omstandigheden waarvoor u maatregelen moet treffen, net als sparingen in vloeren. Buitenschilderwerk of wassen van ramen zijn typisch werkzaamheden die soms op grote hoogte plaatsvinden. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen planten op het dak of zonnepanelen. Voor het onderhoud hiervan moet natuurlijk ook op grote hoogte gewerkt worden. Er zijn verschillende soorten valbeveiligingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld dakrandbeveiliging.

Tref voorbereidingen

Voor aanvang van de werkzaamheden moet u een Risico Inventarisatie & Evaluatie plan opstellen. In dit plan heeft u een inventarisatie opgenomen van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd op het dak. Dit koppelt u aan de mogelijke risico’s en de maatregelen die getroffen moeten worden om de risico’s te beperken.

Welke risico beperkende mogelijkheden zijn er?

Dakrandbeveiliging is een vorm van collectieve beveiliging. Het kan gaan om veiligheidshekwerken en leuningen. Bij werkzaamheden buiten de veilige zone van minder dan 4 meter van de dakrand is een collectieve beveiliging verplicht. Als de werkzaamheden van korte duur zijn, zijn individuele beschermingsmiddelen voldoende.

Tijdelijke of permanente dakrandbeveiliging

Er is dakrandbeveiliging die u tijdelijk kunt installeren, maar er is ook vaste dakrandbeveiliging. Deze permanente dakrandbeveiliging kan gecombineerd worden met een veilige toegang tot het dak. Een tijdelijke beveiliging is een goede optie als u niet regelmatig op het dak hoeft te zijn. Deze optie is financieel een stuk voordeliger dan een permanente beveiliging.

Schuine en platte daken

Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen schuine en platte daken. De dakrandbeveiliging voor schuine daken is geschikt voor een helling en kan gemonteerd worden op dakranden, dakgoten of mastgoten. De dakrandbeveiliging voor platte daken kent ook verschillende uitvoeringen en mogelijkheden tot bevestiging. Wilt u dat de dakrandbeveiliging van buitenaf niet zichtbaar is? Kies dan voor een inklapsysteem. Deze kunt u eenvoudig uitklappen als het nodig is en klapt u na de werkzaamheden op het dak weer in. Vaak zijn er constructies voor specifieke situaties nodig, dat betekent maatwerk. Ook dit behoort tot de mogelijkheden.

Wilt u meer informatie over dakrandbeveiliging? Neem dan een kijkje op dakrandbeveiliging.nl. Met de juiste dakrandbeveiliging kunt u zich concentreren op uw werkzaamheden en bent u ervan verzekerd dat u dit veilig kunt uitvoeren. Dat is een hele zorg minder.