Een ongeluk ligt in een klein hoekje – zeker in de bouwsector! Er worden steeds betere maatregelen en voorzieningen gezocht om de bouwwerf een veiligere plaats te maken voor werkmensen, maar precies de goede maatregelen vinden is niet altijd een eenvoudige opdracht. Waar moet je nu als werkgever of werknemer op letten om het verrichten van bouwwerken veiliger te maken? Het onderstaande overzicht geeft wat meer duidelijkheid!

De bouwwerf veiliger maken – dat doe je zo!

  1. De meerwaarde van een VCA cursus

Het belang van veiligheid op de werkvloer mag niet onderschat worden, en dat is een van de redenen waarom een VCA cursus tegenwoordig zo populair is. Bij een dergelijke cursus worden verscheidene veiligheidsmaatregelen doorlopen, waaronder die tegen brandgevaar, het risico op ongelukken met machines en voertuigen, enzovoort. Dankzij uitleg van een professional krijgen werknemers én werkgevers op die manier alle nodige informatie over ingrijpen als er zich een ongeluk voordoet. En dat is voor elk bedrijf natuurlijk een interessant gegeven!

  1. Een basisuitrusting is troef

Wat voor bouwwerken er ook gedaan moeten worden, een eenvoudige veiligheidsuitrusting dragen is essentieel om ongelukken te voorkomen. Van een veiligheidshelm tot stevige laarzen en een lasbril, er zijn niet genoeg maatregelen die je kan treffen om jezelf als werknemer veilig te stellen. Vaak worden dergelijke maatregels door werkgevers aanbevolen en zelfs verplicht aan werknemers, zodat de werken vlotter verlopen én het risico op arbeidsongevallen drastisch verkleind wordt.

  1. Een BHV opleiding volgen

Binnen heel wat bedrijven worden werknemers opgeleid via een zogenaamde BHV opleiding. Deze houdt in dat bepaalde werknemers in geval van ongelukken op de juiste manier kunnen ingrijpen, waardoor het risico op grote ongevallen drastisch kleiner wordt. BHV staat voor bedrijfshulpverleners, en het heeft dan ook betrekking op juist die personen bij een bouwbedrijf die over alle nodige kennis en technieken beschikken om te hulp te komen waar en wanneer dat nodig is.

  1. Goede communicatie tussen werknemers en werkgever

Ten slotte, en deze factor wordt maar al te vaak onderschat, is duidelijke communicatie van essentieel belang om een veilige werkatmosfeer te creëren. Vooral bij bouwbedrijven waar veel zware machines gebruikt worden of grote apparaten om de werken goed uit te voeren, is het belangrijk dat er als een team wordt gewerkt. Op die manier zullen de werken niet alleen vlotter verlopen – maar daarbij zal de ook de veiligheid van elke werknemer binnen het team gegarandeerd kunnen worden!