Bij het huren van een woning of gebouw speelt de vloeroppervlakte een belangrijke rol. Al snel kom je tijdens je zoektocht de begrippen BVO en VVO tegen, maar wat is de betekenis van deze termen? Je leest in dit blog alles over de betekenis van deze begrippen en de belangrijkste verschillen tussen BVO en VVO.

Vloeroppervlakte (VO)

De term VO staat voor het vloeroppervlak van een woning of gebouw. Met het vloeroppervlak wordt de grootte van een gebouw in vierkante meters uitgedrukt. Het vloeroppervlakte wordt berekend door de lengte en breedte met elkaar te vermenigvuldigen.

Bruto-vloeroppervlakte (BVO)

Als er gesproken wordt over het BVO, dan gaat het over het bruto-vloeroppervlak. Het bruto-vloeroppervlak wordt gemeten door het oppervlak van meerdere ruimten van een vastgoedobject te meten. Hierbij wordt het vloerniveau gemeten als buitenomtrek van een scheiding. Het BVO zijn alle berekende bruto-vloeroppervlakten van het object bij elkaar op te tellen.

Wat hoort allemaal bij het bruto-vloeroppervlak?

Grenzen er twee binnenruimten aan elkaar? Dan wordt er bij het BVO tot het midden van de scheiding gemeten. Bij een binnenruimte die aan een buitenruimte grenst die verbonden is aan het gebouw, dan wordt het volledige grondvlak van de scheidingsconstructie toegerekend aan het bruto-vloeroppervlak van het gebouw.

Bij het berekenen van het BVO wordt ook de oppervlakte van de liftschacht, leidingschacht en het trapgat op elk vloerniveau meegerekend.  Ook een parkeerplaats en rijwielstalling moet worden meegerekend. Als het gaat om het bruto-vloeroppervlak van buitenruimtes van een gebouw, wordt er onderscheid gemaakt tussen overdekte gebouwgebonden buitenruimten en niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimten.

Verhuurbare-vloeroppervlakte (VVO)

Een andere term waarover veel gesproken wordt als het gaat om het vloeroppervlak van een gebouw is het VVO. De afkorting VVO in relatie met woningen of gebouwen staat voor de verhuurbare-vloeroppervlakte, ofwel het bruikbare vloeroppervlak. Om het VVO te bepalen wordt de vloeroppervlakte die daadwerkelijk te gebruiken is opgemeten.

Wat hoort allemaal bij het verhuurbare-vloeroppervlak?

Al het nuttige en bruikbare vloeroppervlak wordt meegerekend in de bepaling van het VVO van een ruimte of gebouw. Bij het verhuurbare-vloeroppervlakte worden verschillende “onbruikbare” delen van een gebouw niet meegerekend. Denk bijvoorbeeld aan het trappenhuis, trapgat, liftschacht, leidingschacht, schalmgat, vide, parkeerruimte, dragende binnenwanden, of gebouwinstallatie ruimtes. Ook wordt het oppervlak van een ruimte niet meegerekend wanneer de netto hoogte kleiner is dan 150 centimeter. Daarnaast worden ook ruimtes voor horizontaal verkeer (zoals een installatieruimte of nooduitgang) en vrijstaande bouwconstructies vanaf 0,5 m2 niet meegerekend.

NEN 2580 meetrapport aanvragen

De NEN 2580 is een Nederlandse norm voor het bepalen van de inhoud en vloeroppervlakte van gebouwen. De afspraken en bepalingsmethoden van deze norm zorgen ervoor dat een oppervlaktebepaling altijd op dezelfde manier wordt uitgevoerd. Door het exacte VO, BVO en VVO te bepalen door een NEN 2580 meting kunnen er geen misverstanden of onenigheden over het vloeroppervlak ontstaan. Wil je een NEN 2580 meetrapport laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf? Ga voor meer informatie naar de website van NEN metingen.