Voer jij of jouw bedrijf opdrachten uit op locaties met een hoog veiligheidsrisico, zoals explosie-, brand- of persoonlijk letsel risico? Dan kan de opdrachtgever vragen om een ​​Veiligheidschecklist Aannemers (VCA). VCA-certificering wordt gebruikt om het veiligheidsbeleid landelijk te verzorgen en een dergelijke VCA bouw is tegenwoordig een behoorlijk standaard vereiste. Met een VCA certificering kun je aantonen dat je voldoet aan een aantal wettelijke eisen uit de Arbowet. Hieronder gaan we wat dieper in op de VCA certificering. Wat houdt het in en hoe haal je een dergelijk certificaat>

Hoe kun je een VCA-certificering verkrijgen?

Volg deze stappen om een ​​VCA-certificering te verkrijgen:

– Gebruik de VCA checklist om te zien aan welke eisen je moet voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

– Als je nog niet aan alle eisen voldoet, moet je een plan van aanpak opstellen. Dit kun je uiteraard zelf doen, maar er zijn ook professionele partijen hiervoor in te huren. Dit kan je een hoop tijd en energie schelen.

– Als je alle actiepunten in het actieplan hebt doorgevoerd, is het VGM-managementsysteem op peil

– Certificatie aanvragen bij een erkende certificatie-instelling

Hoe kun je een hercertificering aanvragen?

Wanneer je jouw VCA-certificaat ontvangt, word je automatisch ingeschreven in het Centraal Certificatieregister. Het certificaat is 3 jaar geldig, zolang je aan de eisen blijft voldoen. De certificatie-instelling komt elk jaar langs om te kijken of dat ook zo is en dus is het belangrijk om het op peil houden hiervan onderdeel van de bedrijfsactiviteiten te maken.

Wil je als bedrijf na 3 jaar gecertificeerd blijven? Dan moet je je opnieuw laten certificeren. Als de VCA-eisen in de tussentijd zijn gewijzigd, moet je uiteraard aan deze nieuwe eisen voldoen. Er is veel vraag naar VCA-certificaten op de volgende gebieden:

– Elektrotechniek

– Bedrijven die veel werken met steiger constructies

– De civiele techniek

– Vervoer en transport, bijvoorbeeld in de petrochemie

VCA-certificaten in andere landen

Niet alle landen gebruiken hetzelfde systeem als Nederland dat doet met zijn VCA certificering, maar sommige landen accepteren wel een VCA-certificaat en andersom hebben andere landen soms certificaten die in Nederland worden geaccepteerd en gelijkgesteld met een VCA certificering:

  • Nederland en België gebruiken hetzelfde systeem. VCA-certificaten zijn in beide landen gelijkwaardig en kunnen dus in beide landen gebruikt worden. Ook de mate van regelgeving is hetzelfde in beide landen op dit gebied.
  • Frankrijk gebruikt de zogenaamde ‘Manuel d’Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises’ ook wel MASE genoemd. Nederland accepteert MASE voor alle VCA-certificeringsniveaus. Frankrijk accepteert alleen het certificeringsniveau VCA Petrochemie. Het eerder genoemde VCA bouw certificaat bijvoorbeeld, heeft in Frankrijk geen rechtsgeldigheid.
  • Duitsland kent een gelijkwaardig systeem als wij in Nederland en België met de VCA certificering, maar in Duitsland maakt men gebruik van de zogenaamde ‘Sicherheits Certifikat Contraktoren’ (SCC). Dit is niet precies hetzelfde als onze VCA, maar wel degelijk anders dan de Nederlandse VCA, maar de certificaten worden aan beide kanten geaccepteerd en komen dus in theorie op hetzelfde neer, dit geldt voor alle VCA certificaten.
  • Oostenrijk maakt gebruik van de Sicherheits Certifikat Contraktoren (SCC). Ook hierbij geldt dat, net als in Duitsland, de Certificaten aan beide kanten worden geaccepteerd.

Andere landen hanteren (nog) geen veiligheidssystemen die vergelijkbaar zijn met VCA. VCA-certificaten zijn daar dan ook niet automatisch geldig en daar afgegeven certificaten worden ook niet automatisch geaccepteerd in Nederland.