Als ondernemer ben je altijd op zoek naar een manier om je productiekosten te verlagen en door middel van de nodige investeringen extra geld te kunnen verdienen. Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van je kantoorgebouw en productieruimte, lijkt daarom een degelijke manier om enigszins de energiekosten van je bedrijf aanzienlijk te verminderen, terwijl je daarnaast de mogelijkheid hebt om eventueel teveel geproduceerde energie op het netwerk door te verkopen als groene stroom.

Als bijkomend voordeel kun je in de marketingstrategie opnemen dat jouw producten duurzaam en op groene wijze worden vervaardigd, iets wat een steeds belangrijkere rol speelt, aangezien de consument steeds bewuster wordt van het belang van duurzaamheid, waardoor het milieu zo min mogelijk belast wordt. Natuurlijk wil je zelf ook dat  je onderneming zo duurzaam mogelijk produceert, want je bent je goed bewust van de klimaatverandering en wilt waar mogelijk een steentje bijdragen om het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te beperken. Meer dan genoeg redenen om de investering in zonnepanelen te maken!

Als je zonnepanelen op het dak wilt plaatsen zul je aanpassingen moeten doen

Voordat je kunt overgaan tot de werkelijke installatie van de zonnepanelen zul je de nodige aanpassingen aan je dak moeten doen. Het is belangrijk dat de betrokken werknemers straks probleemloos het dak op kunnen, eerst voor de installatie van, en vervolgens voor het onderhoud aan de verschillende panelen. Je zult het dak daarom moeten verstevigen, zodat mensen probleemloos aan het werk kunnen en daarnaast wil je er ook zeker van zijn dat er door de toegenomen activiteit op het dak vervolgens geen lekkages zullen ontstaan.

Om de veiligheid van de betrokken personen te kunnen garanderen, dien je er ook voor te zorgen dat je een passende dakrandbeveiliging laat installeren. Je bent er nog niet helemaal over uit of je wilt kiezen voor een tijdelijke dakrandbeveiliging, zodat de de aanpassingen aan het dak en de daarop volgende installatie van de zonnepanelen om veilige wijze kan geschieden. Het is echter de vraag of je het niet gelijk het beste aan doet om een permanente beveiliging te installeren, zodat mensen ook in de toekomst verzekerd zijn van veilige werkomstandigheden.

Er is keuze tussen tijdelijke of permanente dakrandbeveiliging

Tijdelijke dakrandbeveiliging bestaat uit hekwerken die voor een bepaalde periode worden geïnstalleerd. Gemaakt van degelijk materiaal bestaan deze doorgaans uit buizen van aluminium. Maar ook bij permanente dakrandbeveiliging wordt vaak gebruikt gemaakt van hekwerken. Daarnaast kun je er voor kiezen om bijvoorbeeld lijnsystemen, dakborgpunten en lichtkoepelbeveiligingen te laten installeren. 

Welke keuze je straks ook maakt, met een degelijke dakrandbeveiliging waak je over de veiligheid van je werknemers. Je wilt immers niet dat er risico’s gelopen worden wanneer er bijvoorbeeld sprake is van zware windstoten, waardoor iemand nog wel eens zijn balans zou kunnen verliezen wanneer ze op 6 hoog bezig zijn. Een veilige werkomgeving is altijd een van de sterke punten van je bedrijf geweest, reden waarom je personeel altijd gerust aan het werk kan gaan.