Lichtschakelaar plaatsenaansluiten lichtschakelaar

Wie gaat verbouwen of aanbouwen zal vaak een lichtschakelaar willen plaatsen of verplaatsen. Een centraaldoos is hierbij belangrijk. In de centraaldoos komen alle bedradingen bij elkaar. De centraaldoos kan bijvoorbeeld in het plafond worden aangelegd. Elk stopcontact en schakelaar heeft zijn eigen bedrading die via een elektrabuis naar de centraaldoos loopt. Bij een lichtschakelaar plaatsen is het belangrijk om eerst te bekijken waar de lichtschakelaar gaat komen en hoe de bedrading moet gaan lopen om bij de centraaldoos uit te komen.

Aansluiten lichtschakelaar

Er is keus wanneer het om aansluiten lichtschakelaar gaat. De hotelschakeling zorgt ervoor dat je een lamp via twee of misschien wel meer schakelaars kan bedienen. Ook kan met één schakelaar meerdere lampen aangemaakt worden. Vanuit de centraaldoos moet een leiding naar de groepenkast lopen. Schakel altijd de stroom uit bij dit soort werkzaamheden. Vervolgens is het tijd om de lampen en schakelaars met elkaar te verbinden.

lichtschakelaar plaatsenEen lamp en één lichtschakelaar aansluiten

De meest gangbare methode is één lamp op één lichtschakelaar aansluiten. Dit doe je door de volgende stappen te volgen:
Schakelaar: bruine draad in aansluitklem P steken, zwarte elektriciteitsdraad in een van de andere aansluitklemmen.
Lamp: aan de ene fittingpool een blauwe elektriciteitsdraad vastmaken en aan de andere fittingpool een zwarte draad.
Centraaldoos: blauwe en de bruine elektriciteitsdraad met de blauwe en bruine aanvoerleiding verbinden. De zwarte schakeldraad van de lamp verbinden met de zwarte bedrading van de lichtschakelaar.

Een lamp met twee lichtschakelaars

Bij deze schakeling kan de lamp met behulp van twee verschillende schakelaars aan en uitgemaakt worden. Dit monteer je volgens de volgende stappen:
Schakelaar: aansluiten lichtschakelaar nummer 1: bruine bedrading in aansluitklem P steken en de zwarte in beide andere aansluitklemmen. Bij schakelaar 2 komt een zwarte elektriciteitsdraad in aansluitklem P en de beiden andere aansluitklemmen. Markeer de zwarte bedrading die uit P komt.
Lamp: aan de ene fittingpool een blauwe bedrading en aan de andere een zwarte maken. Markeer ook hier weer de zwarte bedrading zodat duidelijk is welke dit is.
Centraaldoos: bruine draad van schakelaar 1 verbinden met de bruine aanvoerleiding. De blauwe bedrading van de lamp vastmaken aan de blauwe aanvoerleiding. De gemarkeerde schakeldraad van de lamp verbinden met de gemarkeerde zwarte bedrading van schakelaar 2. De vier overige zwarte draden van schakelaar 1 en 2 paarsgewijs met elkaar verbinden. Vervolgens nog de blauwe bedrading van de lamp verbinden met de blauwe aanvoerleiding.

2 lampen met 1 dubbele lichtschakelaar aansluiten

Hierbij worden twee lampen gelijktijdig aangemaakt met behulp van een dubbele schakelaar. Onderstaande stappen geven aan hoe je dit aansluit:
Schakelaar: bruine elektriciteitsdraad in aansluitklem P steken en een zwarte draad in de twee andere aansluitklemmen.
Lampen: in de fittingpolen een blauwe en een zwarte bedrading aanbrengen.
Centraaldoos: bruine bedrading van de schakelaar verbinden met de bruine aanvoerleiding. De zwarte schakeldraden van de lichtschakelaars verbinden met de zwarte bedrading van elke lamp. De blauwe bedrading uit de lamp verbinden met de blauwe schakeldraad.

2 lampen met 1 lichtschakelaar aansluiten

Met deze aansluiting worden twee lampen met slechts één lichtschakelaar bediend. Dit doe je als volgt:
Schakelaar: lichtschakelaar aansluiten door een bruine elektriciteitsdraad in aansluitklem P en een zwarte in een van de andere klemmen te steken.
Lamp: aan de fittingpool een blauwe en zwarte bedrading maken.
Centraaldoos: De bruine draad van de schakelaar loopt naar de bruine aanvoerleiding. De zwarte schakeldraden van de lampen gaan naar de zwarte bedrading van de schakelaar. De blauwe bedrading met de blauwe aanvoerleiding verbinden.