In Nederland is sinds 1 januari 2017 de Wet Natuurbescherming (WnB) actief. Deze wet omvat een aantal eerdere wetten en dient ter bescherming van de natuur in de breedste zin. Hierbij moet je vooral denken aan natuurgebieden en de wilde dieren in dat gebied. Deze wet bevat ook een aantal regels met betrekking tot behoud van deze natuurgebieden. Hierdoor is het voor bouwprojecten verplicht te laten onderzoeken of en hoeveel stikstofemissie zal neerslaan op de zogenaamde Natura 200 gebieden. Voor een omgevingsvergunning is een stikstofberekening verplicht.

Depositie van stikstof emissie

Vrijwel alle bouwprojecten, groot of klein, leveren een stikstofemissie op. Deze stof heeft invloed op het milieu en het gebied rondom het bouwproject. Door de Natuurbeschermingswet kan men toezicht houden op deze emissie en deze onder controle houden. Uiteraard leveren grote projecten veel meer emissie op dan een klein bouwproject. Daarom wordt er in het proces onderscheid gemaakt in de hoeveelheid uitstoot. De stikstofberekening begint dan ook met een voortoets.

Voortoets Stikstof

De voortoets stikstof is bedoeld om snel te beoordelen of er een WnB vergunning en passende beoordeling nodig is. Indien er een geringe hoeveelheid vrijkomt, welke geen significante negatieve invloed heeft op de natuurgebieden, dan is een WnB vergunning niet nodig. Met de uitslag van de voortoets kan dan een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

In het andere geval, waarbij er te veel uitstoot zal zijn, dan dient men meer onderzoek te laten doen. Er is dan een WnB vergunning en passende beoordeling nodig.

WnB vergunning en passende beoordeling

Hierin wordt onderzocht hoeveel stikstofemissie er zal plaatsvinden en waar deze zal neerslaan. Dit berekent men met ingewikkelde rekenmodellen. Na deze procedure stelt men een rapport op, waarin alle informatie en resultaten helder worden geduid. Indien de WnB vergunning wordt verleend kan u door met de aanvraag van een omgevingsvergunning. Indien deze niet kan worden verleend, moet worden gezocht naar andere mogelijkheden die de emissie wellicht kan compenseren. Bijvoorbeeld door andere projecten niet uit te voeren.

Stikstofberekening laten maken

Wilt u een stikstofberekening laten maken, dan zijn er een aantal materialen benodigd. Dit zijn allereerst de plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en overige details. Ook moet er een situatietekening en installatieconcept worden aangeleverd. Met al deze informatie kan de voortoets en indien nodig vervolgens de passende beoordeling worden uitgevoerd. De berekening zal worden uitgevoerd met de AERIUS Calculator en vervolgens worden vastgelegd in een rapport. Met de berekening en het rapport kan de Omgevingsvergunning worden aangevraagd.