In de bouwwereld is het gebruik van steigers de normaalste gang van zaken. Er zijn dan ook veel partijen die gebruik maken van steigers, zoals aannemers, architecten, leveranciers, steigerbouwers, constructiebedrijven, installatiebedrijven en glaszetters. En er zijn nog wel veel meer beroepsgroepen die gebruik moeten maken van een steiger. Mede doordat de steiger zoveel door vele partijen gebruikt wordt, moet een steiger als tijdelijke werkplek beschouwd worden, waar ook alle regels omtrent Arbowetgeving gelden. Daarom is er een handboek ‘Richtlijn Steigers’ geschreven.

Ontstaan

Degenen die met steigers en steiger onderdelen werkt, dient zich hierbij te houden aan de geldende Europese en Nederlandse wetgeving. Maar de informatie was niet direct beschikbaar op één plek, zodat men informatie moest halen uit diverse wetboeken, verschillende voorschriften die per branche verschilden en er was nooit een eenduidige regelgeving omtrent de regelgeving voor steigers. Daarom hebben de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) samen met Bouwend Nederland een handboek Richtlijn Steigers opgesteld. Er is nu één richtlijn, die is opgesteld met behulp van partijen zoals, universiteiten, ministeries, TNO, arbeidsinspectie en Arbobedrijven, zodat er een betrouwbare richtlijn is ontstaan, die voldoet aan de Europese en Nederlandse wetgeving. Het handboek is losbladig, zodat er altijd weer aanvullingen toegevoegd kunnen worden omdat het handboek de stand van de techniek weergeeft, die aan verandering onderhevig is.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers en degenen die de Richtlijn Steigers hebben uitgebracht zijn VSB en Bouwend Nederland. VSB is een vereniging die de belangen behartigd voor de drie beroepsgroepen die nauw met elkaar verbonden zijn: steigerbedrijven, hoogwerkbedrijven en betonbekistingbedrijven. Via deze vereniging kunnen aangesloten bedrijven met elkaar in contact komen en VSB verzorgd opleidingen voor deze branches. Bouwend Nederland is een ondernemersorganisatie waarbij meer dan 4300 bedrijven zijn aangesloten die werkzaam zijn in de bouw en in de infrastructuur. Bouwend Nederland behartigd de belangen van haar leden, ondersteund bij de bedrijfsvoering, geeft voorlichting en verzorgd cursussen en brengt leden met elkaar in contact.

Inhoud van de richtlijn

De richtlijn omvat het geheel aan werkzaamheden op en gebruik van steigers en voldoet geheel aan de wettelijke regelingen. Het handboek bestaat uit de volgende hoofdstukken en paragrafen:

ALGEMEEN
Veiligheids- en gezondheidsrisico’s
Verantwoordelijkheden en samenwerking
Werkingssfeer

ONTWERP
Steigertypes
Standaardconfiguraties
Criteria voor de complexe steiger
Berekening
Tekeningen

WERKVOORBEREIDING
Belasten van steigervloeren
Ondergrond
Verankering
Omgeving
Opslag en transport
Hoeveelheidsbepaling

UITVOERING VAN DE STEIGER
Steigervloeren en steiger onderdelen
Diagonalen
Leuningen, kantplanken en dakrandbeveiliging
Ladders en trappen
Afdichten en bekleding
Vangvoorzieningen, doorgangen en toegangen
Afstand van de steigervloer tot een gevel of object
Bouwliften
Aarding

OPBOUW, LEVERING EN INSPECTIE
Valbeveiliging
Fysieke belasting
Toegangsbevoegdheid en de signalering
De opleveringsprocedure
De maatstaven voor het afkeuren van steigermateriaal

GEBRUIK
Afspraken met de gebruikers
Weersomstandigheden
De periodieke inspecties

FUNCTIES, KERNTAKEN EN EINDTERMEN
Hulpmonteur steigerbouw
Monteur steigerbouw
Monteur I steigerbouw
Voorman steigerbouw
Steigerinspecteur

Printversie en online versie

De gehele richtlijn staat online, waarbij elk hoofdstuk ook nog een extra hoofdstuk is toegevoegd met FAQ, waar vragen gesteld kunnen worden over het betreffende hoofdstuk.