Bij het werken met elektrische installaties bent u de term scios scope vast al eens tegengekomen. Deze kwaliteitsstandaard zorgt er onder andere voor dat mensen die met de elektrische apparatuur werken veilig aan de slag kunnen. Maar wat houden deze scopes nu in en hoe behaalt u een certificaat? Dat vertellen we u graag in dit artikel!

Scios

Scios is een stichting en beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de Scios-certificatieregeling en het scios-certificatiereglement. Deze certificatieregeling kent drie deelregelingen. Naast de deelregeling voor stookinstallaties kent de certificatie regeling namelijk ook een deelregeling voor elektrisch materieel en een deelregeling voor explosieveilige installaties. In elk van deze deelregeling bevinden zich meerdere scopes. 

Scope 8 – Elektrische installaties

Een scope 8 inspectie is een veiligheidsinspectie van vaste elektrische installaties. Deze is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140. Door elektrische installaties te laten inspecteren volgens deze inspectie laat zien dat een werkgever zijn zorgplicht nakomt, zorgt ervoor dat mogelijke schade wordt voorkomen en de bedrijfszekerheid van de installatie toeneemt. 

Scope 9 – Elektrische arbeidsmiddelen

Een inspectie conform scope 9 zorgt ervoor dat de arbeidsveiligheid van arbeidsmiddelen en elektrische apparaten vastgesteld kan worden. Deze keuring dient plaats te vinden voordat het arbeidsmiddel voor het eerst in gebruik zal worden genomen en zal nog eens moeten plaatsvinden wanneer het arbeidsmiddel is gedemonteerd of is verplaatst. 

Scope 12 – Zonnestroominstallaties

Scope 12 is een nieuwe inspectiestandaard die sinds 2020 in het leven is geroepen door deskundigen uit de PV-panelen en inspectiebranche en het Verbond van Verzekeraars. Bij scope 12 wordt er een inspectie uitgevoerd op een gehele PV-installatie: zonnepanelen, PV-panelen, connectoren, omvormers, strengen etc.  Hierbij wordt door de inspecteur gekeken naar het risico op brand en de elektrische veiligheid. 

Cursus

Om deze certificaten te behalen dient u eerst een Omega training te volgen. Hier leert u aan welke eisen u als installateur moet voldoen en aan welke eisen een installatie moet voldoen. In een scope 12 training krijgt u onder andere les in en over de toepassing van wet- en regelgeving, productkennis, de opbouw van zonnepaneelinstallaties en het inspectieplan.