Om een gebouw in de zomermaanden op een aangename temperatuur te houden is het bepalen van de benodigde koelcapaciteit cruciaal. Dit vraagt om een zogenaamde koellastberekening, die ook wel wordt aangeduid met de begrippen thermische belastingberekening of HVAC-koellastberekening. Op die manier kan ervoor worden gezorgd dat aan de hand van de gevraagde capaciteit de juiste koel- en airconditioningsystemen worden geselecteerd. Zo heerst er altijd een comfortabel en efficiënt binnenklimaat in het gebouw.

Welke externe factoren worden meegewogen in de koellastberekening?

Een projectleider of architect zal als onderdeel van de planning van de bouw of renovatie van een gebouw een koellastberekening aanvragen. Daarin wordt rekening gehouden met verschillende factoren die elk hun invloed hebben op de warmteoverdracht en warmteproductie binnen een ruimte. Eerst en vooral bepalend is de buitentemperatuur. Naast de temperatuur op zich wordt er ook rekening gehouden met de instraling van zonlicht door de ramen en op de muren. Natuurlijk zijn ook de grootte en oriëntatie van de ramen van invloed; ook daarmee wordt dus rekening gehouden.

Andere factoren met invloed op de interne warmtelast

Dit gaat om warmte die wordt geproduceerd binnen het gebouw. Denk aan warmte van computer- of andersoortige apparatuur, verlichting, mensen en andere interne warmtebronnen. Op de grens van de interne en externe warmtelast ligt de isolatie. Natuurlijk wordt ook de isolatiewaarde van het gebouw en de ramen meegenomen, dit kan een flinke invloed hebben. Isolatie is er namelijk niet alleen om te voorkomen dat er warmte naar de buitenomgeving overgedragen wordt, maar ook andersom: het voorkomt dat warmte naar binnen komt. Het is logisch dat ook ventilatie en luchtstroom van invloed zijn op de koellast. Ventilatie kan een prima manier zijn om (een gedeelte van) de overtollige warmte af te voeren. In het verlengde daarvan liggen de luchtlekken. Een slechte afdichting van gebouwen leidt makkelijk tot ongewenste warmteoverdracht en is daarmee van invloed op de koellast. Tot slot wordt er ook een analyse gemaakt van de voorkeuren van de gebruikers. Dit gaat dan met name om de gewenste binnentemperatuur en de luchtvochtigheid.

Waarom een koellastberekening aanvragen?

Een goede koellastberekening zorgt ervoor dat de juiste keuzes worden gemaakt bij het selecteren van de juiste capaciteit van de koelapparatuur. Naast het zorgen voor een goed binnenklimaat is een ander doel het bereiken van een optimale energie-efficiëntie. Met de huidige energieprijzen in het achterhoofd zou overdimensionering van de apparatuur kunnen leiden tot veel hogere kosten. Ook heeft een te hoge capaciteit hogere onderhoudskosten tot gevolg. De HVAC-technici en ingenieurs hebben specifieke programmatuur met formules om calculaties uit te voeren die zullen leiden tot de optimale balans tussen het ideale binnenklimaat en kostenbeheersing.